AZ ORSZÁG BOLTJA 2023 verseny részvételi feltételei

A jelen „Az Ország Boltja” elnevezésű verseny (továbbiakban: Verseny) Szervezője az Online Comparison Shopping Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Cégjegyzékszáma: 01-09-186759, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Árukereső” vagy „SZERVEZŐ”) versenyt indít az Ország Boltja díjért- ennek keretében a minőségi és népszerűségi díjakért (továbbiakban: Verseny). A Szervező a www.arukereso.hu oldal tulajdonosa és működtetője, valamint az „Árukereső.hu Megbízható Bolt Program” működtetője.

A Versennyel összefüggő adatkezelést a Szervező látja el, mely adatkezelési nyilatkozat itt megtekinthető.

A Verseny időtartama:

 • Minőségi verseny: 2023. január 1. - 2023. december 31.
 • Népszerűségi verseny: 2023. november 27. (9:30) - 2024. január 16. (9:30)

1. A Verseny leírása

A Verseny célja, hogy az internetező közösség szavazatai és a valós fogyasztók vásárlás utáni értékelései segítségével a Szervező megtalálja a legkiemelkedőbb minőségű szolgáltatást nyújtó, valamint a legnépszerűbb webáruházakat, ezzel népszerűsítve az online vásárlást.

A Versenyben kizárólag online felületen kereskedők vehetnek részt (a továbbiakban: webshop, bolt, Versenyző)

A Versenyben való részvétel a webáruházak számára ingyenes, nevezési díj nincs.

Az Ország Boltja díjakért folytatott Verseny három részből áll, melyek a következők: Verseny a minőségi díjért, Verseny a népszerűségi díjért, Verseny az Ország Boltja fődíjért. A Minőségi és Népszerűségi díjakért folytatott versenyben való részvétel nem feltételezi, és nem zárja ki egymást.

1.1 A Verseny három részének ismertetése

I. Verseny a Minőségi díjakért

A Minőségi Versenyben automatikusan részt vesznek azok, a Szervező ( www.arukereso.hu) alatti weboldalán regisztrált webáruházak, akik

 • a Versenyt megelőzően vagy annak időtartama alatt csatlakoznak az Árukereső.hu Megbízható Bolt Programjához.
 • megfelelnek a jelen részvételi feltételek 2. pontjában foglaltaknak és
 • akikre a jelen részvételi feltételek 3. pontjában foglaltak egyike sem érvényes.

A Megbízható Bolt Programhoz csatlakozó webáruházak automatikus részvételük visszavonását az info@orszagboltja.hu e-mail címen kérhetik a Szervezőtől. A Versenyben való részvétel vagy annak végkimenetele semmilyen negatív következményekkel nem jár sem a Versennyel kapcsolatos kommunikáció sem pedig a Szervező weboldalán ( www.arukereso.hu) történő megjelenés tekintetében.

A Minőségi díjak kiosztása az Árukereső.hu Megbízható Bolt Program keretében, a programban részt vevő webáruházakra beérkező, ellenőrzött vásárlói vélemények alapján történik (továbbiakban: Vásárlói Vélemény). A vásárlók az online megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelik a bolt szolgáltatásait, valamint a rendelés és kézbesítés menetét. Ezen kérdőívek alapján ítéli oda a Szervező a díjakat termékkategóriánként.

A Megbízható Bolt Programban való részvétel feltételei a Szervező Partner Portálján ( www.arukereso.hu/admin), regisztrációt követően olvashatók.

A Szervező a Versenyt 13 termékkategóriában hirdeti meg.

I./I. A Minőségi Verseny helyezettjeinek meghatározása

A Szervező a Minőségi Verseny értékelése során a Megbízható Bolt Program keretében a Verseny teljes időtartama - 2023. év - során beérkező, kitöltött és Szervező által ellenőrzött kérdőíveket veszi figyelembe.

A Minőségi díjakért folyó Verseny kizárólag valódi vásárlók értékelésén alapul. Valódi vásárlónak (a továbbiakban: Vásárló) minősül az a természetes személy, aki az adott boltban terméket/szolgáltatást (a továbbiakban: Termék) rendel meg és a vásárlást az arukereso.hu oldalról indítja el. A Vásárló vásárlása megindítását követően - e-mail útján egy kérdőívet kap, amelynek kitöltésével értékeli a bolt szolgáltatásait, a rendelés, valamint a kézbesítés menetét. E kérdőívek eredményeinek összesítése alapján a SZERVEZŐ által meghatározásra kerülnek azon boltok, amelyek a minőségi díjat kapják. Az Árukereső.hu Megbízható Bolt Program keretében beérkezett, ellenőrzött vélemények a Szervező honlapján Vásárlói Vélemény minősítéssel rendelkeznek.

A Minőségi díjért való verseny nyertese az, aki a kérdőívek alapján a legmagasabb pontszámot kapja. A pontszám kiszámítása a Megbízható bolttá válás időpontjától a Verseny végéig tartó időszakot alapul véve, arányosan történik, biztosítva ezzel, hogy a Megbízható bolt programhoz később csatlakozó boltok is ugyanolyan esélyekkel induljanak a Versenyen. A SZERVEZŐ a 3 legmagasabb pontszámot elérő boltot jutalmazza.

A Minőségi Verseny értékelése

A Minőségi kategóriák versenyének végső kiértékelésébe azok a jelen részvételi feltételek 2. pontjában megnevezett feltételnek megfelelő Árukereső.hu Megbízható Bolt Programhoz csatlakozó webáruházak kerülnek be,

 • amelyek Termékei a Verseny időszakának legalább felében (mindösszesen 183 nap, amelynél nem kitétel, hogy egybefüggő időszak legyen) belistázásra kerültek a Szervező weboldalán.
 • akik a Verseny teljes időszakának legalább felében (mindösszesen 183 nap, amelynél nem kitétel, hogy egybefüggő időszak legyen) birtokolták a Megbízható Bolt Program zöld minősítéseinek valamelyikét.

Az értékelésnél nem kitétel, hogy a Verseny lezárásának napján a Versenyző be legyen listázva a Szervező weboldalán és rendelkezzen a Megbízható Bolt Program zöld minősítések valamelyikével.

A fenti alapfeltételeket teljesítő Versenyzők esetében a helyezések meghatározásához a Szervező értékelő algoritmust alkalmaz, amely az alábbi tényezőket veszi figyelembe:

 • a Verseny időtartama alatt beérkező, Szervező weboldalán ( www.arukereso.hu) megjelenő Vásárlói Vélemények pontszáma
 • a Verseny időtartama alatt az adott webáruházra beérkezett Vásárlói Vélemények minősége súlyozva azok mennyiségével

A Minőségi kategóriák végeredményét a fenti szempontok összessége határozza meg. A végeredményt kizárólag a Szervező weboldalán megjelenő Vásárlói Vélemények melletti pontszámokból emiatt egyértelműen nem lehet leképezni. Az értékelő algoritmus a Szervező saját, belső fejlesztése és mint ilyen szigorú üzleti titkot képez. A Versenyző a Versenyben való részvételével feltétel nélkül elfogadja a Szervező értékelési algoritmusán alapuló végeredményét és ellene kifogással nem él. Az értékelő algoritmus, az üzleti titok védelme okán a Versenyzők számára nem hozzáférhető.

A Minőségi díjakért folyó Verseny nyertesei azok az alapfeltételeket teljesítő Versenyzők, akik az algoritmus számítása alapján az összes tényező figyelembevételével a legmagasabb pontszámot kapják az egyes kategóriákban. A Szervező kategóriánként a három legmagasabb pontszámot elérő Versenyzőt jutalmazza, tehát a Szervező minden termékkategóriában első, második és harmadik díjat oszt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben nincs elegendő három Versenyző az adott kategóriában, kategóriánként csak egy Versenyzőt jutalmazzon.

Amennyiben egy kategóriában a Versenyző – mint webshop üzemeltető – több webshoppal is versenyben van, az Árukereső az adott Versenyző legmagasabb értékeléssel bíró webshopjának helyezését veszi figyelembe és a többi webshopját a minőségi díj adott kategóriáján belül figyelmen kívül hagyja.

II. Verseny az Ország Boltja fődíjért

A Minőségi kategóriákban induló Versenyzők közül az algoritmus számítása alapján az összes tényező figyelembevételével a legmagasabb pontszámot elérő webáruház nyeri el.

III. Verseny a Népszerűségi díjakért

A Népszerűségi Versenybe regisztrált webáruházakra a Verseny időtartama alatt, az Ország Boltja internetes oldalán ( www.orszagboltja.hu) szavazhatnak a látogatók 2023. november 27. (9:30) – 2024. január 16. (9:30) között.

Azon webáruházak, amelyek még nem regisztráltak a Szervező honlaplján ( www.arukereso.hu), vagyis nem partnerei az Árukereső.hu-nak, a Szervező által üzemeltetett www.orszagboltja.hu oldalon regisztrálhatnak a Népszerűségi Versenyre 2023. november 27. (9:30) – 2024. január 16. (9:30) között.

A Szervező honlapján regisztrált boltok (Árukereső partnerek) a Versenyre a www.arukereso.hu Partner Portálján (a továbbiakban: Partner Portál) jelentkezhetnek 2023. november 27. (9:30) – 2024. január 11. (9:30) között. Egyúttal 2023. november 27-től (9:30) a www.orszagboltja.hu oldalon is regisztrálhatnak igény szerint.

A Szervező a jelentkezés menetét a fent említett honlapokon határozza meg, amely ellen a Versenyző kifogással nem élhet.

A Szervező a Versenyt 13 termékkategóriában hirdeti meg, amelyeket a Verseny honlapján ( www.orszagboltja.hu) és a Partner Portálon közzétesz.

A minőségi díjért való verseny nyertese kategóriánként az a három bolt, amely a szavazás alapján a legmagasabb szavazatszámot kapja. A SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy amennyiben nincs elegendő (három-azaz 3) Versenyző az adott kategóriában, kategóriánként csak egy boltot jutalmazzon.

Amennyiben egy kategóriában a Versenyző – mint webshop üzemeltető – több webshoppal is versenyben van, az Árukereső az adott Versenyző legmagasabb értékeléssel bíró webshopjának helyezését veszi figyelembe és a többi webshopját a népszerűségi díj adott kategóriáján belül figyelmen kívül hagyja.

III/I. A nevezés és szavazás menete a Népszerűségi Versenyben

A jelentkezés részeként a Versenyző megjelöli azt az egy kategóriát, amelybe termékei, tevékenysége alapján (leginkább) besorolható.

A kategóriák kiválasztását a Szervező ellenőrzi. A Szervező fenntartja a jogot a Versenyző által kiválasztott termékkategória módosítására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy:

 • az a Versenyző terméklistájától eltér
 • a Versenyben van olyan kategória, amelyhez a Versenyző tevékenysége jobban illik

A Versenyzőre történő szavazás a Szervező által üzemeltetett www.orszagboltja.hu oldalon történik.

Bárki (a továbbiakban: Felhasználó) szavazhat, amennyiben a fent említett oldalon, Szervező által meghatározott szabályok szerint szavaz.

A szavazáshoz a Szervező külön e-mail címmel, Facebook, vagy Google profillal történő azonosítást (szavazási regisztráció) ír elő. A Szervező az így birtokába került adatokat a Versenyző részére nem adja át.

A Népszerűségi díjért való Verseny első helyezettje kategóriánként az a Versenyző, amely a verseny időtartama alatt a legmagasabb szavazatszámot kapja.

Egy internet-felhasználó összesen három webáruházra szavazhat. Ezt a SZERVEZŐ az internet- felhasználó számítógépén elhelyezett kis adatcsomag (cookie) alapján ellenőrzi. A szavazatok egyenértékűek, így a szavazás sorrendje nem számít.

III/II. A szavazatok gyűjtésére vonatkozó szabályok a Népszerűségi Versenyben

A Versenyzők saját oldalukon szavazódoboz kihelyezésével ösztönözhetik a szavazást, amelyre kattintva az inernet-felhasználók a www.orszagboltja.hu oldalra kerülnek és ott szavazhatnak.

A Versenyzők ösztönözhetik a felhasználókat, hogy szavazzanak, de a szavazatokért semmilyen körülmények között nem kínálhatnak ellentételezést, nyereményt vagy bármilyen vagyoni/nem vagyoni előnyt (különösen, de nem kizárólagosan: a Versenyző kirakhatja a szavazódobozt, hírlevelet küldhet, de nem adhat terméket, szolgáltatást, ajándékot és/vagy kedvezményt a szavazatért vagy szavazásra buzdító tartalom (közösségi oldalon megjelenő poszt) megosztásáért). Ide értendők a szavazás ösztönzésére indított promóciók, promóciós kampányok is, amelyek keretén belül hírlevélben, közösségi oldalakon, a Versenyző weboldalán/webáruházának oldalán megjelenített felületen nem ajánlható fel nyeremény vagy bármilyen vagyoni/nem vagyoni előny és/vagy egyéb ajándék a promóció tárgyát képező tartalom megosztásáért, továbbításáért.

Ugyanígy nem engedélyezett szavazás ösztönzésére fizetett hirdetési eszközök (pl. fizetett facebook hirdetés, vásárolt hírlevélkampány) használata.

Amennyiben a Szervező megítélése szerint a Versenyző a jelen pontban szabályozott tiltott ösztönzést alkalmazza, úgy a Szervező fenntartja a jogot a Versenyző, Versenyből való kizárásra.

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a Versenyző a szavazást rosszhiszeműen befolyásolta, vagy a szavazás eredményét valamilyen módon meghamisította, illetve erre kísérletet tett, a Szervező a Versenyzőt külön értesítés nélkül kizárhatja a Versenyből.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Népszerűségi verseny során ne díjazzon olyan webáruházat, mellyel kapcsolatban joggal feltételezhető, hogy a leadott szavazatokat nem a webshop értékesítésének népszerűsége miatt kapta a webáruház, hanem egyéb tevékenység miatt.

A Verseny során a SZERVEZŐ által tapasztalt versenyzői visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát a Versenyző kizárására.

A Verseny időtartama alatti szavazatgyűjtő kampány során az Ország Boltja logóját és design elemeit kizárólag a Verseny honlapjának erre vonatkozó oldalán ( www.orszagboltja.hu/tippek) meghatározott formában lehet megjeleníteni.

A Szervező a versenyszabályzat változtatásával kapcsolatos jogát fenntartja, amely esetben a Szervező köteles a változtatásokat a Verseny honlapján ( www.orszagboltja.hu) legkésőbb a módosítások hatályba lépése napján közzétenni.

2. Résztvevők

 • A Minőségi és a Népszerűségi versenyben azok a vállalkozások vehetnek részt, akik a Szervező regisztrált partnerei, magyar célközönség számára értékesítenek online, magyar nyelvű felületen (webáruház) keresztül, valamint a termékeket magyar ÁFA tartalommal értékesítik a vásárlóik részére. Az ÁFA tartalmat a Szervező a Partner Portálon, és a terméklistában megadott adatok alapján, illetve a webáruház oldalán elérhető információkból azonosítja be.
 • A Népszerűségi versenyben továbbá azon Magyarországon bejegyzett vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem regisztrált partnerei a Szervezőnek, de magyar célközönség számára értékesítenek, online, magyar nyelvű felületen keresztül.
 • A Minőségi Versenyben való egyedi részvételi feltételeket jelen szabályzat 1/1/I.-es pontja tartalmazza.

3. A Versenyben nem vehetnek részt:

 • azon cégek, amelyekben Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1.) tulajdonrésszel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek;
 • a Verseny lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1.)

4. A nyertesek kihirdetése, a díjak átadása

A Szervező a Versenyzők nyertesnek való kihirdetését az Ország Boltja ( www.orszagboltja.hu) teszi közzé. A Szervező a díjak átadásának részleteiről emailben értesíti a díjazottakat. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező értesítést e-mailben tesz, az értesítés más módját a Szervező nem köteles megkísérelni vagy megismételni. A díj átvételére a Versenyző vállalkozás tulajdonosa, ügyvezetője, kijelölt alkalmazottja jogosult.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a díj átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Versenyző elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

A COVID-19 helyzetből adódóan a Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyt támogató eseményeket, díjátadó rendezvényt módosítsa, lemondja.

5. Nyeremények

I. PPC szolgáltatás nyeremény

Az Ország Boltja 2023 fődíj: 500 000 Ft PPC nyeremény

A PPC szolgáltatás nyereményről, az eredményhirdetést követő munkanapon a nyertes elektronikus úton értesítést kap, mely napot követően kezdheti meg nyereménye felhasználását.

A PPC szolgáltatás nyeremény felhasználási időhöz nem kötött.

II. Minőségi / népszerűségi nyertes logó használat

A „Verseny a minőségi díjért” első 3 helyezettje valamint a „Verseny a népszerűségi díjért” kategóriáinak első helyezettje ( ha egy kategóriában 1 helyezett van, akkor az adott helyezett) a díj részeként megkapja a minőségi/népszerűségi logót, amelyet 1 évig jogosult használni, a honlapján feltüntetni. A logonak, mint a SZERVEZŐ szellemi termékének használatát a SZERVEZŐ kizárólag e célra biztosítja, minden egyéb célú használat, hasznosítás tilos! Egy év elteltével a logo-t a bolt köteles eltávolítani.

III. Nyeremények adózása

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó-vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező viseli és kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó adókat és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges járulékokat is megfizeti.

IV. Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

Nyeremények csak a Versenyző NYERTES webáruházának üzemeltetésével kapcsolatban használhatóak fel; a Versenyző – mint webáruház üzemeltető – nem használhatja a nyereményt egy másik, saját üzemeltetése alá tartozó, de az Ország Boltja Versenyben nyertes helyezést el nem ért webáruházával kapcsolatban.

6. Általános rendelkezések

A Versennyel kapcsolatos felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelőssége kizárt.

A nyertes Versenyző a Versenyben való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a Szervező által tárolt regisztrációs adatok alapján megy végbe, a helytelen adatokért, adatbeviteli hibákért a Szervező felelősségét kizárja.

Kérdéses esetekben a Szervező által megállapított és a regisztráció során a Versenyző által elfogadott jelen részvételi feltételek az irányadóak.

A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Versenyt a Versenyző egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket módosítsa. A Versenyző elismeri, hogy a Szervező nem felel a Versenyző vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Versenyben való részvétel során vagy a Versennyel kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében. A SZERVEZŐ kizárja az abból eredő mindennemű felelősségét, ha az internet- felhasználó a cookie beállításait módosítja vagy, blokkolja, és ezáltal a szavazási eredményeket befolyásolja.

A Verseny lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a Versenyző a jelen részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Versenyben nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

A Versenyben való részvétel önkéntes. A Versenyző a Versenyben való részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A játékszabályzat be nem tartása miatt a Szervező fenntartja a jogát, hogy a Versenyzőt figyelmeztesse, felszólítsa, kizárhassa a versenyből.

A Versennyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

Budapest, 2023. november 2.

arukereso.hu
Online Comparison Shopping Kft.
Minden jog fenntartva!