AZ ORSZÁG BOLTJA verseny részvételi feltételei

A jelen „Az Ország Boltja” elnevezésű verseny (továbbiakban: Verseny) Szervezője az Online Comparison Shopping Kft. (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Cégjegyzékszáma: 01-09-186759, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), a továbbiakban: „Árukereső” vagy „SZERVEZŐ”) versenyt indít az Ország boltja díjért- ennek keretében a minőségi és népszerűségi díjakért (továbbiakban: Verseny). A Szervező a www.orszagboltja.hu és a www.arukereso.hu oldalak tulajdonosa és működtetője, valamint az „Árukereső.hu Megbízható Bolt Program” működtetője.

A Versennyel összefüggő adatkezelést a Szervező látja el, mely adatkezelési nyilatkozat itt megtekinthető.

A Verseny időtartama:

 • Minőségi verseny: 2020. január 1. - 2020. december 31.
 • Népszerűségi verseny: 2020. december 7. (9:30) - 2021. február 9. (9:30)

1. A Verseny leírása

A Verseny célja, hogy az internetező közösség szavazatai és a valós fogyasztók vásárlás utáni értékelései segítségével a Szervező megtalálja a legkiemelkedőbb minőségű szolgáltatást nyújtó, valamint a legnépszerűbb webáruházakat, ezzel népszerűsítve az online vásárlást.

A Versenyben kizárólag online felületen kereskedők vehetnek részt (a továbbiakban: webshop, bolt, Versenyző)

A Versenyben való részvétel a webáruházak számára ingyenes, nevezési díj nincs.

Az Ország Boltja díjakért folytatott Verseny három részből áll, melyek a következők: Verseny a minőségi díjért, Verseny a népszerűségi díjért, Verseny az Ország Boltja fődíjért. A Minőségi és Népszerűségi díjakért folytatott versenyben való részvétel nem feltételezi, és nem zárja ki egymást.

1.1 A Verseny három részének ismertetése

I. Verseny a Minőségi díjakért

A Minőségi Versenyben automatikusan részt vesznek azok, a Szervező weboldalán (www.arukereso.hu) regisztrált webáruházak,

 • akik a Versenyt megelőzően vagy annak időtartama alatt csatlakoznak az Árukereső.hu Megbízható Bolt Programjához.
 • akik megfelelnek a jelen részvételi feltételek 2. pontjában foglaltaknak és
 • akikre a jelen részvételi feltételek 3. pontjában foglaltak egyike sem érvényes.

A Megbízható Bolt Programhoz csatlakozó webáruházak automatikus részvételük visszavonását az info@orszagboltja.hu e-mail címen kérhetik a Szervezőtől. A Versenyben való részvétel vagy annak végkimenetele semmilyen negatív következményekkel nem jár sem a Versennyel kapcsolatos kommunikáció sem pedig a Szervező weboldalán (www.arukereso.hu) történő megjelenés tekintetében.

A Minőségi díjak kiosztása az Árukereső.hu Megbízható Bolt Program keretében, a programban részt vevő webáruházakra beérkező, ellenőrzött vásárlói vélemények alapján történik (továbbiakban: Vásárlói Vélemény). A vásárlók az online megrendelésüket követően egy kérdőív kitöltésével értékelik a bolt szolgáltatásait, valamint a rendelés és kézbesítés menetét. Ezen kérdőívek alapján ítéli oda a Szervező a díjakat termékkategóriánként.

A Megbízható Bolt Programban való részvétel feltételei a Szervező Partner Portálján (www.arukereso.hu/admin), regisztrációt követően olvashatók.

A Szervező a Versenyt 13 termékkategóriában hirdeti meg.

I./I. A Minőségi Verseny helyezettjeinek meghatározása

A Szervező a Minőségi Verseny értékelése során a Megbízható Bolt Program keretében a Verseny teljes időtartama - 2019. év - során beérkező, kitöltött és Szervező által ellenőrzött kérdőíveket veszi figyelembe.

A Minőségi díjakért folyó Verseny kizárólag valódi vásárlók értékelésén alapul. Valódi vásárlónak (a továbbiakban: Vásárló) minősül az a természetes személy, aki az adott boltban terméket/szolgáltatást (a továbbiakban: Termék) rendel meg és a vásárlást az arukereso.hu oldalról indítja el. A Vásárló vásárlása megindítását követően - e-mail útján - egy kérdőívet kap, amelynek kitöltésével értékeli a bolt szolgáltatásait, a rendelés, valamint a kézbesítés menetét. E kérdőívek eredményeinek összesítése alapján a SZERVEZŐ által meghatározásra kerülnek azon boltok, amelyek a minőségi díjat kapják. Az Árukereső.hu Megbízható Bolt Program keretében beérkezett, ellenőrzött vélemények a Szervező honlapján Vásárlói Vélemény minősítéssel rendelkeznek.

A Minőségi díjért való verseny nyertese az, aki a kérdőívek alapján a legmagasabb pontszámot kapja. A pontszám kiszámítása a Megbízható bolttá válás időpontjától a Verseny végéig tartó időszakot alapul véve, arányosan történik, biztosítva ezzel, hogy a Megbízható bolt programhoz később csatlakozó boltok is ugyanolyan esélyekkel induljanak a Versenyen. A SZERVEZŐ a 3 legmagasabb pontszámot elérő boltot jutalmazza.

A Minőségi Verseny értékelése

A Minőségi kategóriák versenyének végső kiértékelésébe azok a jelen részvételi feltételek 2. pontjában megnevezett feltételnek megfelelő Árukereső.hu Megbízható Bolt Programhoz csatlakozó webáruházak kerülnek be,

 • amelyek Termékei a Verseny időszakának legalább felében (mindösszesen 183 nap, amelynél nem kitétel, hogy egybefüggő időszak legyen) belistázásra kerültek a Szervező weboldalán.
 • akik a Verseny teljes időszakának legalább felében (mindösszesen 183 nap, amelynél nem kitétel, hogy egybefüggő időszak legyen) birtokolták a Megbízható Bolt Program zöld minősítéseinek valamelyikét.

Az értékelésnél nem kitétel, hogy a Verseny lezárásának napján a Versenyző be legyen listázva a Szervező weboldalán és rendelkezzen a Megbízható Bolt Program zöld minősítések valamelyikével.

A fenti alapfeltételeket teljesítő Versenyzők esetében a helyezések meghatározásához a Szervező értékelő algoritmust alkalmaz, amely az alábbi tényezőket veszi figyelembe:

 • a Verseny időtartama alatt beérkező, Szervező weboldalán (www.arukereso.hu) megjelenő Vásárlói Vélemények pontszáma
 • a Verseny időtartama alatt az adott webáruházra beérkezett Vásárlói Vélemények minősége súlyozva azok mennyiségével

A Minőségi kategóriák végeredményét a fenti szempontok összessége határozza meg. A végeredményt kizárólag a Szervező weboldalán megjelenő Vásárlói Vélemények melletti pontszámokból emiatt egyértelműen nem lehet leképezni. Az értékelő algoritmus a Szervező saját, belső fejlesztése és mint ilyen szigorú üzleti titkot képez. A Versenyző a Versenyben való részvételével feltétel nélkül elfogadja a Szervező értékelési algoritmusán alapuló végeredményét és ellene kifogással nem él. Az értékelő algoritmus, az üzleti titok védelme okán a Versenyzők számára nem hozzáférhető.

A Minőségi díjakért folyó Verseny nyertesei azok az alapfeltételeket teljesítő Versenyzők, akik az algoritmus számítása alapján az összes tényező figyelembevételével a legmagasabb pontszámot kapják az egyes kategóriákban. A Szervező kategóriánként a három legmagasabb pontszámot elérő Versenyzőt jutalmazza, tehát a Szervező minden termékkategóriában első, második és harmadik díjat oszt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben nincs elegendő három Versenyző az adott kategóriában, kategóriánként csak egy Versenyzőt jutalmazzon.

Amennyiben egy kategóriában a Versenyző – mint webshop üzemeltető – több webshoppal is versenyben van, az Árukereső az adott Versenyző legmagasabb értékeléssel bíró webshopjának helyezését veszi figyelembe és a többi webshopját a minőségi díj adott kategóriáján belül figyelmen kívül hagyja.

II. Verseny az Ország Boltja fődíjért

A Minőségi kategóriákban induló Versenyzők közül az algoritmus számítása alapján az összes tényező figyelembevételével a legmagasabb pontszámot elérő webáruház nyeri el.

III. Verseny a Népszerűségi díjakért

A Népszerűségi Versenybe beregisztrált webáruházakra a Verseny időtartama alatt, az Ország Boltja internetes oldalán ( www.orszagboltja.hu) szavazhatnak a látogatók 2020. december 7. (9:30) – 2021. február 9. (9:30) között.

Azon webáruházak, amelyek még nem regisztráltak a Szervező honlaplján (www.arukereso.hu), vagyis nem partnerei az Árukereső.hu-nak, a Szervező által üzemeltetett www.orszagboltja.hu oldalon regisztrálhatnak a Népszerűségi Versenyre 2020. december 7. (9:30) – 2021. február 4. (9:30) között.

A Szervező honlapján regisztrált boltok (Árukereső partnerek) a Versenyre a www.arukereso.hu Partner Portálján (a továbbiakban: Partner Portál) jelentkezhetnek 2020. december 7. (9:30) – 2021. február 4. (9:30) között. Egyúttal 2020. december 7-től (9:30) a www.orszagboltja.hu oldalon is regisztrálhatnak igény szerint.

A Szervező a jelentkezés menetét a fent említett honlapokon határozza meg, amely ellen a Versenyző kifogással nem élhet.

A Szervező a Versenyt 13 termékkategóriában hirdeti meg, amelyeket a Verseny honlapján ( www.orszagboltja.hu) és a Partner Portálon közzétesz.

A népszerűségi díjért való verseny nyertese kategóriánként az a három bolt, amely a szavazás alapján a legmagasabb szavazatszámot kapja. Az SZERVEZŐ fenntartja a jogot, hogy amennyiben nincs elegendő (három-azaz 3) Versenyző az adott kategóriában, kategóriánként csak egy boltot jutalmazzon.

Amennyiben egy kategóriában a Versenyző – mint webshop üzemeltető – több webshoppal is versenyben van, az Árukereső az adott Versenyző legmagasabb értékeléssel bíró webshopjának helyezését veszi figyelembe és a többi webshopját a népszerűségi díj adott kategóriáján belül figyelmen kívül hagyja.

III/I. A nevezés és szavazás menete a Népszerűségi Versenyben

A jelentkezés részeként a Versenyző megjelöli azt az egy kategóriát, amelybe termékei, tevékenysége alapján (leginkább) besorolható.

A kategóriák kiválasztását a Szervező ellenőrzi. A Szervező fenntartja a jogot a Versenyző által kiválasztott termékkategória módosítására, amennyiben úgy ítéli meg, hogy:

 • az a Versenyző terméklistájától eltér
 • a Versenyben van olyan kategória, amelyhez a Versenyző tevékenysége jobban illik

A Versenyzőre történő szavazás a Szervező által üzemeltetett www.orszagboltja.hu oldalon történik.

Bárki (a továbbiakban: Felhasználó) szavazhat, amennyiben a fent említett oldalon, Szervező által meghatározott szabályok szerint szavaz. A szavazáshoz külön regisztrálni nem kell.

A szavazáshoz a Szervező külön e-mail címmel, Facebook, vagy Google profillal történő azonosítást (szavazási regisztráció) ír elő. A Szervező az így birtokába került adatokat a Versenyző részére nem adja át.

A Népszerűségi díjért való Verseny első helyezettje kategóriánként az a Versenyző, amely a verseny időtartama alatt a legmagasabb szavazatszámot kapja.

Egy internet-felhasználó összesen három webáruházra szavazhat. Ezt a SZERVEZŐ az internet- felhasználó számítógépén elhelyezett kis adatcsomag (cookie) alapján ellenőrzi. A szavazatok egyenértékűek, így a szavazás sorrendje nem számít.

III/II. A szavazatok gyűjtésére vonatkozó szabályok a Népszerűségi Versenyben

A Versenyzők saját oldalukon szavazódoboz kihelyezésével ösztönözhetik a szavazást, amelyre kattintva az inernet-felhasználók a www.orszagboltja.hu oldalra kerülnek és ott szavazhatnak.

A Versenyzők ösztönözhetik a felhasználókat, hogy szavazzanak, de a szavazatokért semmilyen körülmények között nem kínálhatnak ellentételezést, nyereményt vagy bármilyen vagyoni/nem vagyoni előnyt (különösen, de nem kizárólagosan: a Versenyző kirakhatja a szavazódobozt, hírlevelet küldhet, de nem adhat terméket, szolgáltatást, ajándékot és/vagy kedvezményt a szavazatért vagy szavazásra buzdító tartalom (közösségi oldalon megjelenő poszt) megosztásáért). Ide értendők a szavazás ösztönzésére indított promóciók, promóciós kampányok is, amelyek keretén belül hírlevélben, közösségi oldalakon, a Versenyző weboldalán/webáruházának oldalán megjelenített felületen nem ajánlható fel nyeremény vagy bármilyen vagyoni/nem vagyoni előny és/vagy egyéb ajándék a promóció tárgyát képező tartalom megosztásáért, továbbításáért.

A Versenyzők ösztönözhetik a felhasználókat, hogy szavazzanak, de a szavazatokért semmilyen körülmények között nem kínálhatnak ellentételezést, nyereményt vagy bármilyen vagyoni/nem vagyoni előnyt (különösen, de nem kizárólagosan: a Versenyző kirakhatja a szavazódobozt, hírlevelet küldhet, de nem adhat terméket, szolgáltatást, ajándékot és/vagy kedvezményt a szavazatért vagy szavazásra buzdító tartalom (közösségi oldalon megjelenő poszt) megosztásáért). Ide értendők a szavazás ösztönzésére indított promóciók, promóciós kampányok is, amelyek keretén belül a saját hírlevélben, közösségi oldalakon, a Versenyző weboldalán/webáruházának oldalán megjelenített felületen nem ajánlható fel nyeremény vagy bármilyen vagyoni/nem vagyoni előny és/vagy egyéb ajándék a promóció tárgyát képező tartalom megosztásáért, továbbításáért.

Ugyanígy nem engedélyezett szavazás ösztönzésére fizetett hirdetési eszközök (pl. fizetett facebook hirdetés, vásárolt hírlevélkampány) használata.

Amennyiben a Szervező megítélése szerint a Versenyző a jelen pontban szabályozott tiltott ösztönzést alkalmazza, úgy a szervező fenntartja a jogot a Versenyző, Versenyből való kizárásra.

Amennyiben okkal feltételezhető, hogy a Versenyző a szavazást rosszhiszeműen befolyásolta, vagy a szavazás eredményét valamilyen módon meghamisította, illetve erre kísérletet tett, a Szervező a Versenyzőt külön értesítés nélkül kizárhatja a Versenyből.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Népszerűségi verseny során ne díjazzon olyan webáruházat, mellyel kapcsolatban joggal feltételezhető, hogy a leadott szavazatokat nem a webshop értékesítésének népszerűsége miatt kapta a webáruház, hanem egyéb tevékenység miatt.

A Verseny során a SZERVEZŐ által tapasztalt versenyzői visszaélés esetén a SZERVEZŐ fenntartja jogát a Versenyző kizárására.

A Verseny időtartama alatti szavazatgyűjtő kampány során az Ország Boltja logóját és design elemeit kizárólag a Verseny honlapjának erre vonatkozó oldalán (www.orszagboltja.hu/tippek) meghatározott formában lehet megjeleníteni.

A Szervező a versenyszabályzat változtatásával kapcsolatos jogát fenntartja, amely esetben a Szervező köteles a változtatásokat a Verseny honlapján (www.orszagboltja.hu) legkésőbb a módosítások hatályba lépése napján közzétenni.

2. Résztvevők

 • A Minőségi és a Népszerűségi versenyben azok a vállalkozások vehetnek részt, akik a Szervező regisztrált partnerei, magyar célközönség számára értékesítenek online, magyar nyelvű felületen (webáruház) keresztül, valamint a termékeket magyar ÁFA tartalommal értékesítik a vásárlóik részére. Az ÁFA tartalmat a Szervező a Partner Portálon megadott adatok alapján azonosítja be.
 • A Népszerűségi versenyben továbbá azon Magyarországon bejegyzett vállalkozások is részt vehetnek, melyek nem regisztrált partnerei a Szervezőnek, de magyar célközönség számára értékesítenek, online, magyar nyelvű felületen keresztül.
 • A Minőségi Versenyben való egyedi részvételi feltételeket jelen szabályzat 1/1/I.-es pontja tartalmazza.

3. A Versenyben nem vehetnek részt:

 • azon cégek, amelyekben Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1.) tulajdonrésszel vagy munkaviszonnyal rendelkeznek;
 • a Verseny lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § 1.)

4. A nyertesek kihirdetése, a díjak átadása

A Szervező a Versenyzők nyertessé nyilvánítását az Ország Boltja oldalon (www.orszagboltja.hu) teszi meg. A Szervező a díjak átadásának részleteiről emailben értesíti a díjazottakat. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Szervező értesítést e-mailben tesz, az értesítés más módját a Szervező nem köteles megkísérelni vagy megismételni.
A díj átvételére a Versenyző vállalkozás tulajdonosa, ügyvezetője, kijelölt alkalmazottja jogosult.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a díj átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Versenyző elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

A Covid 2019 helyzetből adódóan a Szervező fenntartja a jogot, hogy a versenyt támogató eseményeket, díjátadó rendezvényt módosítsa, lemondja.

5. Nyeremények

5.1. PPC szolgáltatás nyeremény

A 2020-as Ország Boltja verseny 10. jubileum alkalmából a Szervező összesen 8 950 000 Ft értékű PPC szolgáltatás nyereményben részesíti Az Ország Boltja 2020 fődíj nyertesét, 2020 Minőségi díj I. helyezetteket, 2020 Minőségi díj II. helyezetteket, 2020 Minőségi díj III. helyezetteket, 2020 Népszerűségi díj nyerteseket minden kategóriában.

Az Ország Boltja 2020 fődíj: 500 000 Ft

2020 Minőségi díj I.: 250 000 Ft

2020 Minőségi díj II.: 100 000 Ft

2020 Minőségi díj III.: 50 000 Ft

2020 Népszerűségi díj: 250 000 Ft


A PPC szolgáltatás nyereményben részesültek az eredményhirdetést követő munkanapon elektronikus úton értesítést kapnak, melyet követően kezdhetik meg nyereményük felhasználását.

Az Ország Boltja 2020 fődíj nyertese megkapja a fődíjért járó összeg mellett a Minőségi díj I. helyéért járó nyereményt is.

A PPC nyeremények felhasználási idő korláthoz nincsenek kötve Szervező által.

5.2. Minőségi / népszerűségi nyertes logó használat

A „Verseny a minőségi díjért” első 3 helyezettje valamint a „Verseny a népszerűségi díjért” kategóriáinak első helyezettje ( ha egy kategóriában 1 helyezett van, akkor az adott helyezett) a díj részeként megkapja a minőségi/népszerűségi logót, amelyet 1 évig jogosult használni, a honlapján feltüntetni. A logonak, mint a SZERVEZŐ szellemi termékének használatát a SZERVEZŐ kizárólag e célra biztosítja, minden egyéb célú használat, hasznosítás tilos! Egy év elteltével a logo-t a bolt köteles eltávolítani.

5.3. Nyeremények adózása

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó-vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező viseli és kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó adókat és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges járulékokat is megfizeti.

5.4. Nyereményekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak.

Nyeremények csak a Versenyző NYERTES webáruházának üzemeltetésével kapcsolatban használhatóak fel; a Versenyző – mint webáruház üzemeltető – nem használhatja a nyereményt egy másik, saját üzemeltetése alá tartozó, de az Ország Boltja Versenyben nyertes helyezést el nem ért webáruházával kapcsolatban.

6. Általános rendelkezések

A Versennyel kapcsolatos felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelőssége kizárt.

A nyertes Versenyző a Versenyben való részvételével elfogadja, hogy azonosítása a Szervező által tárolt regisztrációs adatok alapján megy végbe, a helytelen adatokért, adatbeviteli hibákért a Szervező felelősségét kizárja.

Kérdéses esetekben a Szervező által megállapított és a regisztráció során a Versenyző által elfogadott jelen részvételi feltételek az irányadóak.

A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Versenyt a Versenyző egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen részvételi feltételeket módosítsa. A Versenyző elismeri, hogy a Szervező nem felel a Versenyző vagy bármely harmadik személy által esetlegesen elszenvedett, a Versenyben való részvétel során vagy a Versennyel kapcsolatosan esetlegesen felmerült költségek és károk tekintetében. A SZERVEZŐ kizárja az abból eredő mindennemű felelősségét, ha az internet- felhasználó a cookie beállításait módosítja vagy, blokkolja, és ezáltal a szavazási eredményeket befolyásolja.

A Verseny lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi feltételek szerint történik. Amennyiben a jelen részvételi feltételek valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a Versenyző a jelen részvételi feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Versenyben nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

A Versenyben való részvétel önkéntes. A Versenyző a Versenyben való részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. A játékszabályzat be nem tartása miatt a Szervező fenntartja a jogát, hogy a Versenyzőt figyelmeztesse, felszólítsa, kizárhassa a versenyből.

A Versennyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

Budapest, 2020. november 2.

arukereso.hu
Online Comparison Shopping Kft.
Minden jog fenntartva!